Charita Nový Hrozenkov – Dům pokojného stáří
Nový Hrozenkov
4

Celková kapacita

4

Celkem odesláno

Mužů zbývá

Žen zbývá

Charita Nový Hrozenkov – Dům pokojného stáří

Poskytujeme ubytování, stravu a pomoc při zvládání běžných úkonů péče seniorům od 60 let. Pomáháme jim při osobní hygieně a zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím za pomocí sociálně terapeutických činností a aktivizačních činností. Snažíme se o maximální zapojení do společenských a zájmových aktivit. Poskytujeme ošetřovatelskou a zdravotní péči. V neposlední řadě pomáháme při obstarávání osobních záležitostí a uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Chci poslat dopis sem

Chci darovat peníze

Tipy na dopisování

 

  • Po registraci vám na e-mail pošleme přesnou adresu a tipy na dopisy. 
  • Jako adresáta uveďte název projektu Psaní od srdce a dále pokračujte adresou, která vám přišla do e-mailu. 
  • Psaní by mělo být čitelné s dostatečně velkými písmeny. 
  • Použijte neutrální oslovení.
  • Seznamte čtenáře s tím, kdo jste. 
  • Používejte povzbudivá slova a veselé příběhy. 
  • Můžete přidat obrázek či fotku. 
  • A o čem psát? Třeba o tom, co máte rádi a co rádi děláte, co teď prožíváte a na co se těšíte.

Začít si dopisovat

 

Děkujeme za váš obrovský zájem o Psaní od srdce. Již se nám podařilo najít ochotné pisatele pro všechny seniory. Jsme za to moc vděční. Chcete pomoci i jinak? Pošlete dar od srdce a pomozte nám přinést seniorům radost ze života.

Co se stane dál?

Vyplním registraci.

Na e-mail dostanu adresu zařízení a konkrétní tipy, jak psát.

Napíšu psaní a odešlu ho do zařízení.

Těším se na zpětnou vazbu

Chcete si vybrat dalšího seniora, se kterým si budete dopisovat?