Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace – Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem
Děčín 2
52

Celková kapacita

52

Celkem odesláno

0

Mužů čeká na psaní

0

Žen čeká na psaní

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace – Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem

Poslání sociální služby Domov pro seniory
Posláním Domova pro seniory je poskytovat pobytovou službu osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. V rámci této péče je zajišťována pomoc při zvládání jejich biopsychosociálních potřeb a je tak poskytována podpora k co nejdelšímu zachování jejich soběstačnosti. Služba je poskytována dle individuálních potřeb s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu klienta. Věková hranice pro přijetí je minimálně 65 let.

Poslání sociální služby Domov se zvláštním režimem
Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytovat pobytovou službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění tohoto typu: organické duševní poruchy včetně symptomatických (stařecká demence, Alzheimerova demence, ostatní typy demencí a deprese), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v tomto zařízení je při poskytování sociální služby přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. V rámci této péče je zajišťována pomoc při zvládání jejich biopsychosociálních potřeb a je tak poskytována podpora k co nejdelšímu zachování jejich soběstačnosti. Služba je poskytována dle individuálních potřeb s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu klienta. Věková hranice pro přijetí je minimálně 65 let.

Chci poslat dopis sem

Chci darovat peníze

Tipy na psaní

 

  • Po registraci vám na e-mail pošleme přesnou adresu a tipy na dopisy.
  • Jako adresáta uveďte název projektu Psaní od srdce a dále pokračujte adresou, která vám přišla do e-mailu.
  • Na obálku uveďte kód, který vám přijde na e-mail, a jestli je psaní určeno pro muže nebo pro ženu.
  • Psaní by mělo být čitelné s dostatečně velkými písmeny.
  • Seznamte čtenáře s tím, kdo jste.
  • Používejte povzbudivá slova a veselé příběhy.
  • Můžete přidat obrázek či fotku.
  • A o čem psát? Třeba o tom, co máte rádi a co rádi děláte, co teď prožíváte a na co se těšíte.

Přihlásit se

 

Děkujeme za váš obrovský zájem o Psaní od srdce. Již se nám podařilo najít ochotné pisatele pro všechny seniory. Jsme za to moc vděční. Chcete pomoci i jinak? Pošlete dar od srdce a pomozte nám přinést seniorům radost ze života.

Co se stane dál?

Vyplním registraci

Na e-mail dostanu adresu a konkrétní tipy pro mé psaní

Napíšu psaní a odešlu ho

Těším se na zpětnou vazbu

Chcete si vybrat dalšího seniora, kterému napíšete?