Darujte od srdce

Díky vašemu daru přineseme do služeb pro seniory radost

V Diakonii pomáháme 6 000 seniorů ročně. Dovedeme zajistit excelentní péči v domácím prostředí i v domovech pro seniory. K opravdové životní radosti ale patří také zážitky, setkání, vůně a chutě, slzy dojetí i smíchu nebo hrdost na vlastní práci.

Víme, že takovou radost stěží dostaneme do dotačních žádostí, a tak se obracíme přímo na vás: Když se připojíte i k naší sbírce, věnujeme váš dar na oblíbené aktivity, které přinášejí seniorům úsměv na tváři: terapii s pejsky, posezení u piva, sázení květin, výlety nebo divadlo. Děkujeme za vaši pomoc od srdce.

Jakou radost může váš dar přinést?

Masáž pro babičku či dědečka

300 Kč

Hodina terapie s pejskem

500 Kč

Opět zažít cimbálovku

1 000 Kč

Můžete uspořádat zajímavou přednášku, koncert nebo divadelní představení? Chcete podpořit klienty a pečovatelky Diakonie větším darem za vaši firmu? Nebo připravit program s vaší školou? Těšíme se na vaše nápady.

Přála bych si zase pomazlit nějakého chlupáče.

paní Libuška

Prožít ještě jednou terapii s dravci a sovičkami, to je mé velké přání.

paní Milada

Moc bych si přála zažít u nás v domě hodinku krásy.

paní Marie

Vždycky jsem milovala zvířata. Přála bych si s ostatními kamarádkami z našeho domova navštívit zoo.

paní Věra

Moc bych si přála posedět si v kavárně u nějakého zákusku.

paní Zdeňka

Nejvíce by mě potěšilo ještě vidět vystoupení ogarů a dcérek valašských tanců.

paní Hana

Snažíme se pro seniory vytvářet příjemné prostředí, v kterém se cítí bezpečně a spokojeně. Práce pečovatelky je pestrá, odpovědná, psychicky i fyzicky velmi náročná, společností často opomíjená a nedoceněná. Přála bych si, abychom si mohli dovolit navýšit počet zaměstnanců, tak bychom se mohli komplexněji věnovat většímu počtu uživatelů. Mohli bychom plnit ještě ve větší míře jejich individuální přání a potřeby. A práce by tak nebyla tolik vyčerpávající.

aktivizační pracovnice Petra

Sbírku pořádá Diakonie ČCE a je určená na podporu aktivit pro klienty Diakonie a vzdělávání a péči o tým, který se o ně stará. Diakonie je jeden z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v Česku. Více než 6 000 seniorům ročně pomáháme žít bezpečně a bez starostí doma nebo v domovech pro seniory a domovech pro lidi s demencí. Podporujeme také lidi, kteří se doma starají o své blízké.

Dary shromažďujeme na účtu schválené veřejné sbírky č. 3596666359/0800. O využití vašich darů vám budeme pravidelně dávat vědět.